Uczniowie klas I-VI również  trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka”.  W ramach programu do szkoły trafia mleko naturalne. Akcja ma kształtować nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci.

Powyższe programy, w których bierzemy udział są finansowane  z UE za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.