•     UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  Rozpoczęcie odbędzie się dnia 1 września o godzinie 9.15 na boisku "Orlik".

  Obowiazuje strój galowy: biała góra i ciemny dół.

  Serdecznie zapraszamy!

 •  

   

   

  STYPENDIUM SZKOLNE

   

  Wnioski o stypendim szkolne można pobierać w Urzędzie Miejskim od dnia 24 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 47. Informację można również uzyskać pod numerem (59)810-00-61

  Termin składania wniosków: 1 - 15 września 2015 r.

   

  OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych / podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

  do czasu ukończenia 24 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia /słuchacza/ uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto.
   

   

 •  

   

  WYPRAWKA SZKOLNA 2015 r.

   

  PODSTAWA PRAWNA

  • art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.);

  • projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

   

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2015 ROKU

  W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych  do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

  • uczniów klasy III szkoły podstawowej,

  • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).

   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

   

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły,
  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

  Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza
  lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

  Do wniosku należy dołączyć: 

  • zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów);

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
   ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

   

  KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

  Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie
   nie przekracza kryterium dochodowego
   , o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy
   z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114), tj. 574 zł  netto na jedną osobę w rodzinie;

  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,     w przypadkach określonym w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne  i społeczne.

    

  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

   

  ROZLICZENIE ZAKUPU

  Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, tj. do kwoty 225,00 zł.

  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.  Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

   

   

 •  

   

   

  23 czerwca uczniowie i pracownicy szkoły wraz z licznie zgromadzonymi rodzicami uczestniczyli w corocznym święcie. Tym razem odbywało się ono w innej niż zwykle formie, ponieważ blisko trzystuosobowa grupa uczniów została przewieziona do Hubertówki w Radosławiu. Możliwe to było dzięki wielkiej gościnności myśliwych z Koła Łowieckiego „Jurand ze Spychowa”, którzy w swoim plenerowym obiekcie przyjęli serdecznie szkolną brać. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice korzystali z uroków pięknego obiektu, który dał możliwość ciekawej i  bezpiecznej zabawy dla wszystkich. Nawet pogoda okazała się dla nas łaskawa. Odbyły się zawody sportowe dla wszystkich klas, dyskoteka oraz wspólne tańce połączone z błyskawicznym kursem tańca towarzyskiego poprowadzonym przez instruktorkę tańca panią  Annę Marciniak – Zielińską. Dzieci wspaniale się bawiły, a po tym uczestniczyły w poczęstunku, na który składały się kiełbaski z grilla, pieczywo, soki oraz wspaniałe wypieki przygotowane przez rodziców .

  Święto Szkoły, mimo iż było dużym przedsięwzięciem logistycznym, udało się wspaniale, dzieci, dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, miały ciekawy i  pełen wrażeń dzień.

   

  Link do galerii:

   

   

 •  

   

  Prymusi II semestru

  roku szkolnego 2014/2015

   

  Klasa I a

  1. Dudzińska – Superson Vanesa

  2. Gorczyński Marcel

  3. Kliszczak Milena

  3. Łuczak Zuzanna

  4. Mikinka Amelia

   

  Klasa I b

  1. Krukowska Hanna

  2. Miranowicz Hanna

  3. Siemińska Lena

  4. Sikorska Amelia

  5. Szokalska Wiktoria

  6. Włodarczyk Miłosz

   

  Klasa I c

  1. Dudko Miłosz

  2. Flisikowska Amelia

  3. Kuberska Karina

  4. Maj Antonina

  5. Nowaczyk Oliwier

  6. Pawlak Julia

  7. Sulikowska Natalia

  8. Werner Konrad

  9. Ziółkowska Wiktoria

   

  Klasa II a

  1. Jeż Natalia

  2. Myślińska Agata

   

  Klasa II b

  1. Halbina Anna

   

  Klasa III a

  1. Kowalska Aleksandra

  2. Poręba Aleksandra

  3. Ratkowska Patrycja

   

  Klasa III b

  1. Galik Katarzyna

  2. Hennig Oliwia

   

  Klasa III c

  1. Krzemińska Klaudia

  2. Marsula Weronika

   

  Klasa IV a

  1. Hinc Amelia

  2. Janus Maja

  3. Lińska Hanna

  4. Malek Martyna

  5. Wota Jakub

   

  Klasa IV b

  1. Fedoruk Natalia

  2. Kos Maja

  3. Nieckarz Krystian

  4. Mutka Oliwia

  5. Sadowska Michalina

   

   

  Klasa V a

  1. Jóźwiak Zuzanna

  2. Król Jan

  3. Mariak Nela

  4. Paczkowska Anna

  5. Piechocka Nina

  6. Supieta Mikołaj

   

  Klasa V b

  1. Gorczyńska Patrycja

  2. Grądzka Magdalena

  3. Kowalczyk Kinga

  4. Mysiorek Zuzanna

  5. Smoniowska Wiktoria

  6. Stach Agnieszka

  7. Szram Daria

   

  Klasa VI a

  1. Pitus Julia

  2. Wenc Karolina

   

  Klasa VI b

  1. Santorek Julia

   

   

 •  

  Bezpiecznie w podróży

  Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można cieszyć się urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak podróż była bezpieczna powinieneś przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

  W każdej podróży:

  • przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 - centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej www.icefon.eu
  • warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu.
  • Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy. W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny.
  • W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu. Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na odjazd. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok, zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub paść ofiarą złodziei.
  • Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy sobie cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w których przewozisz wartościowe przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się okraść. Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie środek odurzający.
  •  

  Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą trasę trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę.

   

  Bezpiecznie w górach

  Tak mawiają najstarsi górale - z górami śpasów ni ma (z górami żartów nie ma). Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się w ciągu godziny i to jest najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy górskich szlaków. Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiecie, czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. Pogoda w górach jest bowiem równie nieokiełznana, jak one same.

  Dlatego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody.

  Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 601 100 300 oraz numerem alarmowym 985.

  Ponadto - pomimo, że to lato - zabieramy czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe skarpety (najlepiej wełniane - choć "szczypią" w nogi, to jednak nie ma lepszego sposobu na uniknięcie pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz przeciwdeszczowy. Nie zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i zapałkach.

  Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego telefonu warto jeszcze zapisać kontakty ICE, z numerami telefonów osób, które należy powiadomić w razie wypadku.

  Zanim jednak wyruszycie, czas na drugie przykazanie zdobywcy szczytów - na wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem. Pogoda, jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wczesnym popołudniem.

  Wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny nawet w pochmurne dni. A jak mawiają wspomniani już górale "coby siyły storcyło nada się i krapka moskola (żeby sił starczyło przyda się i kawałek owsianego placka)". Kilka kanapek i cukierków oraz butelka z napojem w plecaku to doskonały pomysł!

   

  Bezpiecznie nad morzem

  Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji - łatwo zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. Dlatego nad morzem szczególne zadanie czeka opiekunów - nawet na chwilę nie wolno spuścić dzieci z oka.

  Jadąc nad morze warto zapamiętać - kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani.

  Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.

  Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisać kontaktu ICE, z numerem telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.

  Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca życia gotowe.

  Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń instruktora i ratownika. Naukę pływania można prowadzić tylko w wyznaczonych, dokładnie zbadanych miejscach. Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. Jeśli takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz, że to wyprawa dla ciebie?

  Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. Jak mawiają mieszkańcy Pomorza - szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków plażowania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala.

  Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze - to dopiero jest zabawa! Morze to przecież nie tylko plaża i kąpiel przy brzegu. Surfing, jazda na "bananie", wyprawa łodzią w nieznane, dostarczają wrażeń i wspomnień na długie, zimowe wieczory. Ostatnia już zasada - na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to fakt, jednak ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wywrotki.

  Gdzie pływać? Najlepsze na odpoczynek nad morzem są kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Ważne jest to, iż bez względu na umiejętności pływackie nie należy oddalać się od wyznaczonego przez boje pola kąpieliska. Pływanie w obrębie takie miejsca zapewnia w ciągu dnia obserwację przez pełniących dyżur ratowników WOPR.

  Jeżeli zajdzie konieczność wykonania sztucznego oddychania należy postępować następująco:

  1. Należy sprawdzić czy poszkodowany oddycha.

  2. Jeżeli nie oddycha, jeśli jego klatka piersiowa nie podnosi się konieczny będzie masaż serca, czyli rytmiczne uciskanie klatki piersiowej. W tym celu należy położyć nadgarstki obu rąk pośrodku klatki piersiowej poszkodowanego i uciskać z częstotliwością dwa oddechy na trzydzieści uciśnięć.

  3. Ważne jest, aby nie przerywać do momentu przyjazdu karetki lub odzyskania oddechu przez poszkodowanego.

   

 • KONKURS ORTOGRAFICZNY - "Weź byka za rogi"

  W czerwcu  odbył się Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV i V.

  Poprzedziły go klasowe eliminacje.

  W ostatecznej rozgrywce najlepszymi okazali się :

   

  Klasy IV

  I miejsce Aleksandra Pietkiewicz klasa IV a

  II miejsce Michalina Sadowska klasa IV b

  III miejsce Maja Janus IVa, Martyna Malek IV a, Natalia Fedoruk IV b

   

  Klasy V

  I miejsce Nela Mariak  Va

  II miejsce Anna Paczkowska V a

  III miejsce Wiktoria Smoniowska V b

   

  Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego: Katarzyna Bryndal i Agnieszka Hennig.

 •  

   

  SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY KLAS V

   

  Dnia 2 czerwca 2015 r. odbył sie konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas V.  Najwyższą ilość punktów uzyskał Mikołaj Supieta z klasy V a. Drugi wynik należał do Anny Paczkowskiej, a trzecie miejsce zdobyła Daria Szram.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

   

   

 •  

   

  KONKURS HISTORYCZNY KLAS VI

  ROZSTRZYGNIĘTY

   

   

     Dnia 29 maja odbył się szkolny Konkurs Historyczny „Poznaj swoje dzieje”, w którym swoje wiadomości i umiejętności sprawdzali uczniowie klas VI. Poziom wiedzy był wyrównany, a różnica wyników niewielka. Mistrzem wiedzy historycznej została Julia Santorek z klasy VI b, II miejsce zajął Ludwik Turowski, a III miejsce Maja Hrehorowicz – oboje z klasy VI a.

    Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Gimnazjum!

   

 •  

  HISTORYCZNIE NA DNIACH SŁAWNA

   

     W sobotę, podczas Dni Sławna odbył się pokaz strojów historycznych, związanych z Pomorzem. Celem konkursu, ogłoszonego przez Urząd Miasta było uświetnienie obchodów 698 rocznicy nadania praw miejskich oraz rozpowszechnienie i pogłębienie wiadomości o historii i kulturze Pomorza, w szczególności miasta Sławno. W tym roku naszą szkołę reprezentowali:

  • Jan Michalak, kl. V a

  • Anna Paczkowska, kl. V a

  • Daria Szram, kl. V b

  • Zuzanna Jóźwiak,kl. V a

  • Zuzanna Mysiorek,kl. V b

   

  Uczestnicy konkursu zaprezentowali stroje na scenie wraz z podkładem muzycznym oraz krótkim opisem charakterystyki. Jury oceniało wierność historyczną, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Wszystkie zaprezentowane stroje charakteryzowała staranność, wysoka jakość wykonania oraz wierne odwzorowanie. Jury wysoko oceniła strój prezentowany przez Zuzannę Jóźwiak, którą wyróżniono III miejscem.

  Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali  nagrody od burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina.

  Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy.

   

  Link do galerii:

   

   

 •  

  Lekcja samorządności

  W ramach  programu wychowawczego uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie pod opieką Agnieszki Hennig, Magdaleny Lach i Ewy Byszewskiej podjęli się przeprowadzenia wywiadu z ciekawą osobą z terenu miasta Sławno. W dniu 07 maja br.  uczniowie spotkali się, w sławieńskim ratuszu, z burmistrzem miasta Krzysztofem Frankensteinem. Spotkanie odbyło się w sali herbowej, gdzie piątoklasistów interesowały m.in. kwestie związane z obowiązkami pełnienia funkcji burmistrza, budową nowych boisk na terenie miasta oraz marzeń i planów na przyszłość. Następnie uczniowie zostali zaproszeni do gabinetu burmistrza, gdzie mieli możliwość zasiąść na miejscu włodarza miasta, dowiadując się jednocześnie o najważniejszych wydarzeniach z historii miasta. (Rafał Szymczewski) 

   

  Link do galerii:

   

   

 •  

  Miejsko-Gminny Konkurs Języka Angielskiego

  dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

  2014/2015

   

  W dniu 07.05.2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie zorganizowała Miejsko-Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

  W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z  terenu miasta oraz gminy Sławno. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test leksykalno-gramatyczny z elementami kultury krajów anglojęzycznych.

  Wyniki przedstawiają się następująco:

  I miejsce - Ludwik Turowski – SP nr 1 w Sławnie

  II miejsce - Tomasz Bernal – SP nr 3 w Sławnie i Adam Hinc – SP nr 1 w Sławnie

  III miejsce - Mateusz Knap – SP w Sławsku

   

  Prace oceniało jury w składzie: p. Celina Cieśla, p. Mirosław Niewiadomski, p. Karolina Pecka,  p. Wojciech Szokalski oraz

  p.Piotr Rogalski.

   

    Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także wstęp bez egzaminów do euroklasy z rozszerzonym językiem angielskim w Gimnazjum Miejskim Nr 1 im. Mjr Henryka Sucharskiego w Sławnie. 

   

  Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a opiekunom dziękujemy!

    

  Organizatorzy:

  Celina Cieśla

  Mirosław Niewiadomski

   

  link do galerii:

   

   

 • Spotkanie z pisarką 

  Wiolettą Piasecką 

  21 kwietnia 2015 roku za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie gościliśmy w szkole popularną bajkopisarkę panią Wiolettę Piasecką. Jak zwykle wystąpiła ona w stroju wróżki. Pisarka przygotowała dla czytelników masę atrakcji. Zabawy, konkursy z nagrodami, przedstawienie teatrzyku kukiełkowego. Pani Wioletta Piasecka opowiadała o swoich książkach, a zwłaszcza o najnowszej pt. „Zagadki piłkarskie”, która już stała się hitem wśród dzieci. Po tym interesującym spotkaniu zyskała wśród naszych uczniów nowych, wiernych czytelników. Zapraszamy do odwiedzenia galerii.             

                                                                  Link do galerii      

 •  

   

  VII WIOSENNY FESTIWAL

  TAŃCA Z "GRACJĄ"

   

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie po raz kolejny zorganizowała Wiosenny Festiwalu Tańca z „Gracją”. W tym roku zaproszenie przyjęło 330 tancerzy z całego Pomorza.  Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej królowały taneczne rytmy, piękne stroje, szyk i elegancja. Instruktor  zespołu „Gracja” przywitała zespoły z Barlinka, Robunia, Pełczyc, Sławoborza, Mostkowa, Białogardu, Postomina, Sławska i Sławna. Prezentowało się 31 formacji oraz 67 par tanecznych. Na gali miał też miejsce pokaz taneczny absolwenta naszej szkoły Adriana Zielińskiego, któremu partnerowała M. Żybura z Krakowa. Największą niespodzianką wieczoru był występ Rodziców dzieci z zespołu „Gracja”. Wzbudził on ogromne emocje oraz wywołał łzy wzruszenia.

   

       Wyniki formacji tanecznych:

  • Puchar Małego Tancerza – Pasja Sławoborze, choreografia „Say something”
  • Najlepsze widowisko artystyczne – Pomer Step Junior ze Stepnicy za taniec „Tanecznym krokiem przez świat”
  • Najlepsza kompozycja tańca – Fabryka Tańca Barlinek- taniec „Viva latino”
  • Najlepsze show taneczne” - FitDance Białogard „Latin show”
  • Najlepsza etiuda taneczna – Dyg Postomino, „Asymilacja”
  • Najlepsza technika tańca – Top Dance Pełczyce „Uwięzione strachem”
  • Nowatorstwo artystyczne w tańcu „Ponad chmurami” Gracja Sławno

   

  Wyniki par tańca towarzyskiego :

  • I miejsce w tańcach latynoamerykańskich – Czesław Leuta i Aleksandra Zawiślak ( Puchar Dyrektora OSiR Sławno)

  • I miejsce w tańcach standardowych- Jan Michalak i Małgorzata Krzyżaniak oraz Jan Król i Anna Paczkowska ( Puchar Dyrektora SP nr 1 Sławno)

  • I miejsce w kombinacji tańców towarzyskich do lat 11 Jan Kłębucki i Wiktoria Rosiak ( Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej)

  • I miejsce w kombinacji tańców towarzyskich powyżej 11 lat Maciej Urban i Julia Mariak ( Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej)

  • Puchar Małego Tancerza- Paweł Kowalczyk i Wiktoria Materko

  • Puchar za grację i wdzięk – Piotr Kowalczyk i Marysia Hukała

    

   Impreza jest wspaniałą inicjatywą promocyjną naszego miasta, która z roku na rok nabiera coraz większej rangi. Funkcjonuje tu dobre partnerstwo na rzecz dobrej imprezy, mamy tu bowiem Puchar Burmistrza Miasta Sławno, Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej, Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 , Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjeżdżają zespoły z miast oddalonych od Sławna kilkaset kilometrów i promują nasze miasto oraz nasz festiwal w swoim środowisku lokalnym.

    

   Organizatorem jest SP nr 1, Urząd Miejski w Sławnie, OSiR.

   

   

  Link do galerii:

   

 •  

  72 rocznica powstania w getcie warszawskim

   

  Powstanie w getcie warszawskim, zorganizowane przez żydowskie, podziemne formacje zbrojne, wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja 1943 roku. Było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali, podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, a także pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego oraz eksterminacja jego mieszkańców, która dokonywana była w ramach podjętego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.


  Symbolem Powstania jest żonkil -  symbol życia i  dnia, w którym środowisko żydowskie poniosło największą stratę.

   

 •  

  W dniu 10 kwietnia odbył się w naszej szkole Przegląd Piosenki Szkolnej, w którym wzięli udział uczniowie klas I – VI. Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom, a prezentowane przez nich utwory wspaniale bawiły szkolną publiczność. Jury konkursowe wyróżniło czterech wykonawców, którzy reprezentowali naszą szkołę w Miejskim Przeglądzie Piosenki. Wyróżnionymi wokalistami zostały: Oliwia Hennig z klasy III b, Nela Mariak z klasy V a, Agnieszka Stach z klasy V b oraz  szkolny zespół „Kornelki”. Nagrodę publiczności zdobyła Patrycja Gorczyńska z klasy V b.

  Nasze wokalistki godnie reprezentowały szkołę w konkursie miejskim, co potwierdziły osiągniętymi sukcesami. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Oliwia Hennig i Nela Mariak oraz zespół „Kornelki”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Link do galerii:

 •  

   

  Powiatowy konkurs klas III

  "Znam swój kraj"

  W dniu 26 marca uczniowie klas III naszej szkoły w składzie: Oliwia Hennig, Katarzyna Galik i Mikołaj Sielecki wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Polsce „Znam swój kraj”, który odbył się w SP 3 w Darłowie. Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi i zostali laureatami, zdobywając III miejsce.

   

 •  

  Szkolna gazetka „KUJONEK” w internecie!!!!

   

  Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się 1. numer internetowego wydania naszej szkolnej gazetki „Kujonek”. Dzięki platformie Junior Media możemy publikację naszą przedstawić dużej rzeszy czytelników. Zapraszamy do lektury !!!! Szukajcie nas: www.juniormedia.pl , wpiszcie w okienku tytuł „Kujonek”

  i z listy województw wybierzcie zachodniopomorskie

  (ponieważ więcej gazetek nosi ten sam tytuł). Życzymy miłej lektury.

   

  Zespół redakcyjny z opiekunem panią Katarzyną Bryndal.

   

    kliknij Kujonek.pdf

   

   

 •  

   

  Organizacja roku szkolnego 2014/2015

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  1 września 2014 r.

  Zimowa przerwa świąteczna

  22-31 grudnia 2014 r.

  Ferie zimowe

  19 stycznia-1 lutego 2015 r.

  Sprawdzian klas VI

  1 kwietnia 2015 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  2 kwietnia – 7 kwietnia 2015 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

  10 listopada 2014 r. (poniedziałek)

  2 stycznia 2015 r. (piątek)

  5 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

  1 kwietnia 2015 r. (środa)

  5 czerwca 2015 r. (piątek)

  Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

  26 czerwca 2015 r.

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Kossaka 31
  76-100 Sławno
 • 059 810 38 27

Galeria zdjęć