Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Strona główna
   
Sobota 30.08.2014
Ilość odwiedzin: 297678

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 

 

Wiadomości

 •        

   

  • Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników ustalono do dnia 5 września 2014 r.
    
  • 1 września 2014 r. o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Przypominamy o stroju galowym.

 •  

   

  STYPENDIUM SZKOLNE

  Urząd Miejski w Sławnie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LI/340/2006r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
  Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia
  - uczniowie szkół publicznych i niepublicznych /podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/,
  - słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

 •  

   

  UWAGA!!

  Podręczniki do klasy I z edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zakupione będą przez szkołę. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na religię rodzic kupuje

 •  

   

  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  KLASY II - VI

   

  KLASA

 •      ZBIÓRKA MAKULATURY W ROKU 2013/2014 ZAKOŃCZONA

   

  Zebraliśmy 8002 kg makulatury - to naprawdę dużo. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję, a szczególne gratulacje należą się klasom:

 •  

   

  KONIEC ROKU SZKOLNEGO

  Bieżący rok szkolny 2013/2014 ukończyło w naszej szkole 274 uczniów klas I – VI w tym 53 absolwentów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Wyróżniono za bardzo dobre wyniki w nauce 62 uczniów: 33 z klas młodszych i 29 z klas IV – VI. Po raz pierwszy przyznano nagrody Super Ucznia dla klas IV, V i VI. Są to uczniowie z najwyższą średnią w danym roczniku. Super Uczniem klas IV został Mikołaj Supieta, a w klasie VI Jakub Sobczak. W klasach V niestety nikt nie spełnił kryterium regulaminu. Ponad to przyznano także nagrodę Primus Inter Pares dla ucznia klasy VI, który otrzymał najwyższy wyniki podczas Sprawdzianu szóstoklasisty nie niższy niż 39 pkt. Tę nagrodę otrzymał Przemysław Małek. Nagrodę Dyrektora odebrał z rąk pani Dyrektor Jakub Sobczak. Jest to wyróżnienie dla ucznia uzyskującego nieprzeciętne wyniki w nauce, zajmującego czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wykazującego się szczególną aktywnością artystyczną i sportową. Uczeń otrzymujący tę nagrodę swą postawą moralną i kulturą osobistą daje wzór do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole.

 •  

   

  UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI NA KONIEC ROKU 2013/2014

  ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE